NABÓR

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie informuje, że prowadzony jest nabór do służby. Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.