STRAŻACY CZAYTAJĄ DZIECZIOM W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Ogromna, czerwona lokomotywa jest  symbolem ogólnopolskiego programu rozwoju czytelnictwa, w ramach którego Szkoła Podstawowa nr 2 w Sztumie pozyskała 15 tysięcy złotych na  rozwijanie zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.

 

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w sztumskiej dwójce do publicznego czytania zaproszono również sztumskich strażaków. W dniu 5 grudnia 2017r w ramach popularyzowania czytelnictwa dla dzieci i młodzieży ze SP 2 w Sztumie czytał mł. bryg. Tomasz Banach – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.