ZALANE PRZEDSZKOLE IM. KUBUSIA PUCHATKA W SZTUMIE

Dnia 14 marca 2016 roku do SKKP o godzinie 5:26 wpłynęło zgłoszenie o zalaniu części żłobkowej Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Sztumie. Do akcji zadysponowano dwa zastępy GBA-Rt oraz GCBA 4/24  z JRG Sztum.  Strażacy po dotarciu zabezpieczyli miejsce zdarzenia, zakręcili dopływ wody do budynku oraz wyłączono  instalację elektryczną. Następnie przystąpiono do wypompowania wody z zalanych pomieszczeń wykorzystując pompy elektryczne. Po wypompowaniu wody strażacy pomogli przy wynoszeniu wartościowych przedmiotów z przedszkola. Na skutek zdarzenia budynek został wyłączony z użytkowania na kilka miesięcy, a uczęszczające tam dzieci zostały rozlokowane w innych tego typu placówkach.