POŻAR DOMU MIESZKALNEGO W SZTUMIE PRZY ULICY CZARNECKIEGO

26 lutego 2016r. o godz. 20:00 do Stanowiska Kierowania  Komendanta Powiatowego wpłynęło zgłoszenie o pożarze poddasza wraz z dachem domu mieszkalnego w Sztumie przy ulicy Czarnieckiego. Jako pierwsi na miejsce przybyli strażacy z JRG Sztum.  Zabezpieczyli miejsce zdarzenia poprzez odpowiednie ustawienie samochodów pożarniczych z włączoną sygnalizacją świetlną oraz odłączając media do budynku. Z uwagi na konieczność rozstawienia podnośnika hydraulicznego w pobliżu napowietrznej linii energetycznej  dowódca akcji zadecydował o konieczności odłączenia przez dostawcę energii również okolicznych zabudowań.  Strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych dostali się na poddasze budynku gdzie znajdowało się źródło pożaru.  Z kolejnymi minutami przybywały na miejsce zastępy OSP z okolicznych miejscowości. Działania gaśnicze prowadzono równocześnie z działaniami oddymiającymi których to celem było pozbycie się nagromadzonego dymu z budynku tym samym obniżając temperaturę oraz zwiększając widoczność dla pozostających wewnątrz ratowników. Na skutek przepalenia instalacji wodnej w jednym z mieszkań nastąpiło zalewanie lokali znajdujących się bezpośrednio poniżej. Po ugaszeniu ognia w dalszym ciągu prowadzono prace rozbiórkowe konstrukcji poddasza i wykorzystując kamerę termowizyjną eliminowano potencjalne zarzewia ognia oraz ewakuowano część mienia z zalanych i spalonych pomieszczeń. Wraz z upływem czasu sukcesywnie wycofywano z działań kolejne zastępy. Ogółem w zdarzeniu wzięło udział 7zastępów i 19 ratowników. Działania trwały 5 godzin, a straty oszacowano na 150 tys. złotych.