Gmina Sztum Powiat Sztumski Biuletyn Informacji Publicznej
Statystyki za rok 2007 Utwórz PDF Drukuj

 Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w roku 2007 na terenie
powiatu sztumskiego.

Wyjazdy

Do zdarzenia co 730 minut - 12,2 godz.
Do pożaru co 3092 minut - 51,5 godz.
Do miejscowego zagrożenia co 970 minut - 16,2 godz.

 

Tabela 1. Ilość zdarzeń w 2007r oraz porównanie z latami ubiegłymi

 
Zdarzenia2003r.2004r.2005r.2006r2007r.
Pożary247179226186170
Miejscowe zagrożenia370538426562542
Alarmy fałszywe824108
Razem625719656758720
.

Ilość zdarzeń w 2007 roku w zestawieniach
  

Rodzaj zdarzenia

Ilość

Udział procentowy

Pożar

170

24 %

Miejscowe zagrożenie

542

75 %

Alarm fałszywy

8

1 %

Razem

720

 Tabela 2. Ilość zdarzeń w/g ilości
Image

Tabela 3. Ilość pożarów w/g wielkości

Wielkość pożaruIlość
Mały157
Średni13
Duży0
Bardzo duży0
RAZEM170

Image

Tabela 4. Ilość miejscowych zagrożeń (MZ) wg wielkości
 

Wielkość MZIlość

Małe

36

Lokalne

444

Średnie

52

Duże

0

Gigantyczne

0

RAZEM542

Image
 
Tabela 5. Ilość poszkodowanych:

Liczba poszkodowanych w 2007 r.

Rannych

96 w MZ 
   1 w pożarze   

Śmiertelnych

10 osóbTabela 6. Straty i mienie uratowane (wartości szacowane):

 StratyUratowanoJednostka

Pożary

405,2

7380

tys. zł

MZ

983,4

640Tabela 7. Ilości zdarzeń w rozbiciu na miesiące:

Image

Tabela 8. Ilość zdarzeń z udziałem poszczególnych jed. OSP podległych KP PSP w Sztumie

Wyjazdy poszczególnych OSP
Gościszewo53
Postolin17
Biała Góra4
Nowa Wieś1
Piekło1
Sztumska Wieś0
Dzierzgoń117
Bągart
1
Jasna0
Tywęzy1
Żuławka Sztumska1
Stary Dzierzgoń34
Mortąg1
Myślice3
Stare Miasto1
Stary Targ80
Szropy38
Bukowo2
Dąbrówka Malborska3
Waplewo Wielkie8
Mikołajki Pomorskie32

Image

Działania ratowniczo-gaśnicze.

W roku 2007 jednostki ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu sztumskiego interweniowały w 720 zdarzeniach, co w porównaniu z analogicznym okresem roku 2006 (758 wyjazdów) stanowi spadek o 5 % 

Zmiany ilości interwencji według rodzaju zdarzeń:

Rok2006r.2007r.
Pożary - spadek o 8,6 %186170
Miejscowe zagrożenia  - spadek o 4,6 %562542
Alarmy fałszywe - spadek o 20%108